#Industrifantasi

Best practices är jättebra att implementera ifall man äger ett kärnkraftverk eller bedriver annan verksamhet där konsekvensen vid fel kan få katastrofala följder. För den som behöver stöpa om sin affärsmodell eller digitaliserar sitt företag kan dock best practices vara rena giftet. Tänk själv; ifall Steve Jobs hade följt best practices, hade det då blivit någon iPhone? För dom flesta företag handlar dock affärsutveckling om något mitt emellan dessa två extremer. Man kan utvärdera best practices samtidigt som man utforskar banbrytande idéer. Man använder sin kreativitet och fantasi för att tänja på gränserna. På Avazent kallar vi detta för #Industrifantasi.

Läs om vad vi jobbar med